Drøm og Realiser
Hjem > Nettsider > Publiserte E-Bøker

Bestill bøkene

Du kan bestille bøkene her: Norli og iBooks 
 uten fryktr.jpgUntouchables Uten Frykt  
Forfatteren har fløyet med de gamle pilotene fra den andre verdenskrig der de har fortalt om hendelser og episoder som har preget deres liv. Det er sterke opplevelser og til ettertanke for etterslekten. Svært spennende lesning og innføring i hva de tenkte og hva de gjorde for å få et fritt land igjen.
Den engelske versjonen er tilgjengelig.

The Untouchables Without Fear

This is the story of the pilots from differenr squadrons and their partisipation experienced in WW2 in England, how they escaped from Norway and how they got to Little Norway in Canada, got their wings and  events from dogfights or bombrounds over enenmy therritories they partsipated in. It is strong stories to be told   

 .Info:        1.  You need an I tunes account.  2.  Download the free app " I books" from appstore.   3.. Search for the "Untouchables without Fear".  4  Buy the book and enjoy reading it.
without fear.jpg
Minneverdige glimt fra Reisedagboken
Her har du en fornøyelig beretning om de turer både som passasjer og med egen maskin forfatteren gjennom årene har gjort.
Det har vært flyging til Spania, Berlin, Paris. Den første lange var San Francisco til Seatlle i 1958.
 Forfatteren tar deg gjennom småturer i Norge, hjemmevernsflyging og ikke minst verden rundt på første klasse og det å være i cocpit på Concorden og se verden krumme seg i 60 000 fot.
Som en start tar han oss med i fabelen om måken Jonathan Livingstone Seaull som var så annerledes enn alle andre måker der han søkte gleden ved å fly og søke perfeksjon. Her er likhetspunkter mange kjenner seg igjen i.


minneverdig forside.jpg


På en gjengrodd sti- og litt videre
Dette er en fornøyelig historie fra oppveksten på Østkanten, om kjærligheten og drømmen om å være med å forme samfunnet. Også med dikteriske vener som Bourbon Lyriske have og filosofiske tanker om vår framtid og hvordan eldre opplever et samfunn ganske annerledes enn slik de vokste oppi. Alt i en selvbiografisk engasjerende form.


På en gjengrodd sti.jpg

På vandring på kjente og ukjente stier
Her tar forfatteren deg nedover Akerselva der Øst skilte Vest og hele grunnlaget for vår velstand blr lagt. Vi går gjennom skoletiden under krigen, møter folkene i Tverrbakken og møter kjente profiler som fra sitt opphav på Torshov var med på å forme og beskytte landet og samfinnet vårt.


på vanding.jpg
 Arnestedet 
Forfatteren tar deg med fra den lille bua ved siden av tårnet på Fornebu der de samlet seg de håpefulle. Litt om livet rundt ørelappstolen og ut i den store verden. Det er historier litt før og mye etter tiden i bua.Opplevelser til å huskes


arnestedet.jpg