Drøm og Realiser
Hjem > Nettsider > Avisinnlegg til forståelse

Avisinnlegg til forståelse

 

 

Til Debattsidene i Budstikka

 

Kjendisaksjon Bilfri Brønnøya                               29 okt 2007

 

Jeg leser dagens budstikke der  det skal være en kjendisaksjon for bilfri Brønnøya. Det er ganske fabelaktig at det gjennon årtier har vært krevet bilfri øy og at de vil sette det de selv ikke vil ha i naboens hage.
I utgansgspunktet er ikke mange imot å bevare øya bilfri. Det må bety at det ikke tillates bilveier inne på øya.  det har vært motstand for bro fordi man sier at gir man lillefingeren så blir hele hånden snart tatt. Bilene vil råde grunnen.Ergo det er ikke tilrådelig å tillate bro. Av estetiske hensyn er det fler som er betenkt  da bro kan virke noe volsomt.
Det har ikke vært snakket særlig om tunnel under sundet, noe som er fullt mulig, ikke skjemmende og som kan ende i underjordisk parkering  i eksisterende tidligere kalkuttak, påståes det. Det blir opp til Brønnøya selv å administrere sin egen øy uten å legge belastningene på andre.
 
Det som forundrer meg er at de som snakker så høyt , og ikke vil forurense øya med biler, elegant lukker øynene for å gi naboen det de selv ikke vil ha. Jeg gadd vite om disse aktivistene liker en parkeringsplass  for 500 biler utenfor sin stuedør. Det bygges idrettsanlegg på deler av DNB tomta. Der Brønnøya tenker biler kunne fritidsaktiviteten og parkmessig e anlegg forskjønne, berike og glede de fleste.
 Som nærmeste nabo føler jeg meg meningsberettiget.Hele vellet gjør det samme , men det virker som vi møter bøygen. Det må være et tankekors for de som vil ha parkering på Nesøya, at de har hele denne befolkningen imot seg. Kunne det ikke la seg gjøre at man fant en løsning til beste for alle. Ikke ensidig for noen.
 Det er en stor skam om noen på Brønnøya hevder at deres tomteverdier synker om det blir tillatt  bilparkering på eget område. Jeg syntes det er forstemmende å bringe kjendiser på banen for å fremme sin egen sak. Det høres så fornuftig ut, men har de det hele og fulle bilde.Kan det være at det er de som har skaffet seg eiendom på Brønnøya i de sener år som helst ville mele sin egen kake
Vi vet at synet blandt de som har tilhold der, også de som har hatt det i årtier, er splittet. .
 
 
Med vennlig hilsen
 Gunnar Eigil Støltun

 

                                                                                        Nesøya 10 august 2007

 

Banekamp og skjebnetid

 

Det endelige klemt fra gong- gongen lar vente på seg. En ny omgang er i emning – heldigvis. Nyheten om min død er betydelig overdrevet sa en forfatter. Det er å håpe at det samme gjelder for automatbanen på Fornebu.

Det er i Budstikka lagt til rette for en velfundert og seriøs ” omkamp” der automatbanen er ført fram av venstres listetopp Lilloe-Olsen

Initiativet fra venstre ønskes i høy grad velkommen. Bærum kommune har gjennom sine vedtak og utspill forventet at banen ble en realitet. Stor var skuffelsen med Fylkestinget stemmegivning der politiske partier hadde gått mot banen av oppkonstruerte årsaker og der mindretallet ble overkjørt.

 

Det har vært utredninger som har konkludert med automatbane og som gjennom seriøst planarbeid har tilrettelagt traseer, holdeplasser, serviceområde og endestasjon i den nye Lysaker stasjon. Norconsult, Norges ledende konsulentfirma har stått for arbeidet.

Oslo Sporveier har ønsket å utvide sitt eget nett til Fornebu, selv når analyser går i deres disfavør. Sterke krefter i egeninteresse har rådet på tvers av utredninger.

 

Asplan ble gitt i oppdrag fra politikere å vurdere trikk og buss.( ikke automatbane) De falt ned på buss og det var for omfattende å konkludere med trikk senere under deres begrensende mandat. Politikere tar seg den frihet å uttrykke at de holder seg til konsulentene som råder til buss i første omgang og trikk senere. Hva har de samme politikere å si til den enorme dokumentasjon gjennom flere år fra Norconsult. – Avskrevet med et pennestrøk!

 

En automatbane går estetisk, stille, miljøvennlig og kollisjonsfritt over annen trafikk der arealer under kan nyttes til grøntanlegg, parkering eller annen positiv aktivitet.

 

Banen knyttes elegant under tak på Lysaker til overgang for syd og nordgående trafikanter.

 

Banen kan forlenges til Oslo uten vesentlig å ekspropriere arealer. Forbinde Skøyen, Colorline, Aker brygge, Danskefergene og Operaen om politikerne vil.

 

Forslag om at kommunen må overta Fornebubanen sammen med næringslivet må tas seriøst og positivt. Telenor og Norske Skog er lokomotiver sammen med andre aktører som kan realisere banen. Fornebu Monorail AS stiller seg til disposisjon.

 

Gunnar Eigil Støltun   Adm.dir                                         Ketil Nissen Lie  Styreleder

 

 

 

 

 

Men Rocambole var ikke død                                          Nesøya 15 okt 2007

 

 

Som barn leste vi med store øyne om barnehelten Rocambole som overlevde alle farer. Det virker som historien gjentar seg i forbindelse med automatbanen på Fornebu – HELDIGVIS

 

Etter politiker forakt for inngåtte beslutninger fattet tidligere og etter millioner av kroner investert i planer om automatbane til Fornebu fant noen politikere det opportunt å reversere prosessen med oppkonstruerte påstander.  Under motstand fra Bærum uttalte de at det nå var på tide å akseptere politikernes beslutninger! Det er de selv som viste forakt for egne flertalls avtaler!

Til overmål fikk de med seg miljøministeren Bjørnøy som også gikk imot banen. Hun fant det øyensynlig mye bedre, istedenfor en forurensningsfri bane, å satse på forurensende bussforbindelse hvert 50 sekund inn til Oslo på E-18

Det ble uttalt at man om noen år skal få trikk til Fornebu. Hvordan den skulle kunne passere Lysaker var en for omfattende studie at konsulentene kunne gi svar.

 

Bærum har motsatt seg endringer. Kommunestyret har vendt tommelen ned for disse utspill uten å få gehør. Utbyggingen på Fornebu står i fare.

 

I 2003 framla Fylkeskommunen et planforslag ved å føre Metro  ( T-Banen) ned fra Bjørnesletta til Lysaker og der automatbanen møttes på samme perrong. Man fikk i pose og sekk. T-Banen til Oslo, jernbane og eksisterende buss  fra Lysaker til andre steder.

 

Det er nå på tide å børste støvet av disse planer. Bydelsutvalget på Frogner ønsker ikke trikk gjennom sin bydel. Den politiske ledelsen på Frogner har tatt kontakt med Oslo Kommune i den forbindelse. Håper det lykkes for da kan vi ha vår barnetro om ordentlig og redelighet  fremdeles  intakt - for Rocambole var ikke død.

 

Gunnar Eigil Støltun

Til leserinnlegg i Budstikka 12 feb 2010

 

Dakapo

 

Det er lenge siden jeg skrev håpefullt om automatbanen til fornebu og med år med politisk vingling. Innlegget hadde ordlyden ” Men Rocambole var ikke død”. Dessverre forsvant de håpefulle pulsslag. Politikere fra Sørumsand og Eidsvoll som var vekten på skålen ville det annerledes. De gikk inn for trikk.

Håpløsheten sprang oss i øynene. Var det Ruten som ville ha styringen, eller var det andre regioner som ville ha midler allokert banen? Rocambole virket dødLitt hjertemassasje og intravenøs behandling har gjennopplivet mange hvis liv fortoner seg tapt.

Vestregionens politikerer som så storheten i automatbanen og Norconsults veldokumenterte arbeid måtte se seg tapt av motarbeidene manipulasjoner og politikere

 Jeg hadde tegnet trase` og muligheter til å føre automatbanene langt til Operaen og Hovedbanestasjonen. Fylkeskommunenes leder Hildur Horn Øien som tidligere haddebetenkeligheter forsiktig søkte å lansereideen der Skøyen, Kielfergeterminalen som ikke haddekollektiv forbindelse, Aker Brygge med forbindelse under Rådhusplassen, videre til Vippetangen og Danskefergen og til Hovedbanestasjonen kunne ha blitt til et attraktivt element enhver storby ville ha misunt oss. Starten skulle bli Automatbanen på Fornebu.

 

Byggearbeidene på Fornebu  ble ikke igangsatt i påvente av banen.Konsern lokket til Fornebu følte seg lurt.

I disse dager har Ruter utarbeidet en rapport der det framgår at trikk er vanskelig  gjennomførbart, dessuten dyrt  i investering og drift.  Kanskje Rocambole likevel ikke er død. Borthen skrev om sprikene staur, andre i håp i hengende snøre,

 Automat bane til Grand Prix finalen  det Telenor Arena er stedet, som kunne gitt publikum flotte transportmuligheter og ville vært svært inntektsbringene for banen er dessverre tapt. Men den daglige aktivitet fra konsern og framtidige boliger fortjener moderne transportmidler i et pulserende liv. Med Obos , som tunge aktører,nå inne på boligdelen på Fornebu og fremdeles Automatbanestasjon muligheter på Thons prosjekterte bygg på Lysaker ligger mulighetene fremfeles åpne.

På teateret klapper vi Dakapo etter forestillingens slutt. Teppet har gått ned for politisk vingling håper vi.

 

 Gunnar Eigil Støltun

 

Debattinnlegg Budstikka sept 2007

De tre bukkene bruse

Det var engang historien om de tre bukkene Bruse som skulle til seters for å gjøre seg fete. Under broen satt det stygge trollet som ville spise dem.

Den største av dem tuktet det

Jo fetere og større vi blir, jo mer kan vi tukte trollet – tror vi!

Det er mange eventyr i den virkelige verden som har blitt snudd til katastrofe av grådighet.

Energiforbruk – bil - fly er nøkkelordet på hver av de tre bukkene. Eventyret har snudd seg. Trollet – miljøforurensning troner fram som vinner.

Jeg ser på himmelen. Vaportrail går på kryss og tvers. Millioner av tonn forurenser døgnet rundt. Flytrafikken øker – Turister vil " til fjells" Vi har god råd. De er i flertall. Noen få kjøper avlat- Klimakvoter. Veldig få.

Nødvendige forretningsreiser blir færre. Internettkontakt og telefonkonferanser sørger for det.

Ordet ferie erstattes noen ganger av ordet konferanse som fordekt sydentur for stressede medarbeidere. Vi stresser og forurenser.

Advarsler fra hele verdens forskere dokumenterer en kommende katastrofe om vi ikke besinner oss.

Jeg leker med tanken. Hva med å få redusert flytrafikken med f.eks. 10-20%? Kvotetildeling for turister er kanskje ingen farbar vei å gå. Det må sterkere lut til. Kunne man redusere antall seter i turistklasse og supertilbud i lavpris ville flyselskapene måtte redusere frekvensen. Det å tilfredsstille nødvendige reiser bør opprettholdes i dyrere klasse. En håpløs tanke, hvordan kan man få til en unison enighet. Det gjelder ikke meg, men alle andre.

Er det mulig å tro lavprisselskaper unnlater å utvide sine destinasjoner og hyppige avganger for egen fortjeneste? Er det mulig å tro at alle verdens flyselskaper kan enes om noe før alt kan ta slutt?

Bilen , den mellomste bukken Bruse, går det ikke bedre for. Ser vi på E-18 og bilkøen der er det i 90% av tilfellene bare èn person i hver bil. Stort bedre er det ikke når veiene er tettpakket milevis og biler spyr ut eksos der infrastruktur skulle ha vært planlagt for fri flyt.

Politisk sneversyn og særinteresser råder når man i årevis har konkludert og planlagt for forurensningsfri automatbane på Fornebu. Hundretalls millioner er brukt og så velges det buss hver 50 sekund til byen og inn på E-18. I uforstand karakteriseres bane som en katastrofe!

Mye fokus er satt på industrien og den teknologiske utvikling ser ut til å bli tatt på alvor, heldigvis.

Er det mulig at alt annet enn et verdensomspennende krakk vil redusere vårt enorme overforbruk.

På tilskuerplass, etter et langt liv, virker det som egoismen øker proporsjonalt med økende velstand.

Mange sier at når man blir " tatt med buksene nede" var det lov å forsøke seg. Vår generasjon trodde ikke det. Kanskje de tre bukkene Bruse kan bli godvenner med trollet for selv ikke å bli spist

GES

Framtidsvyer med banen til Sentralsasjonen

Nesøya 10 august 2007

Banekamp og skjebnetidDet endelige klemt fra gong- gongen lar vente på seg. En ny omgang er i emning – heldigvis. Nyheten om min død er betydelig overdrevet sa en forfatter. Det er å håpe at det samme gjelder for automatbanen på Fornebu.

Det er i Budstikka lagt til rette for en velfundert og seriøs " omkamp" der automatbanen er ført fram av venstres listetopp Lilloe-Olsen

Initiativet fra venstre ønskes i høy grad velkommen. Bærum kommune har gjennom sine vedtak og utspill forventet at banen ble en realitet. Stor var skuffelsen med Fylkestinget stemmegivning der politiske partier hadde gått mot banen av oppkonstruerte årsaker og der mindretallet ble overkjørt.

Det har vært utredninger som har konkludert med automatbane og som gjennom seriøst planarbeid har tilrettelagt traseer, holdeplasser, serviceområde og endestasjon i den nye Lysaker stasjon. Norconsult, Norges ledende konsulentfirma har stått for arbeidet.

Oslo Sporveier har ønsket å utvide sitt eget nett til Fornebu, selv når analyser går i deres disfavør. Sterke krefter i egeninteresse har rådet på tvers av utredninger.

Asplan ble gitt i oppdrag fra politikere å vurdere trikk og buss.( ikke automatbane) De falt ned på buss og det var for omfattende å konkludere med trikk senere under deres begrensende mandat. Politikere tar seg den frihet å uttrykke at de holder seg til konsulentene som råder til buss i første omgang og trikk senere. Hva har de samme politikere å si til den enorme dokumentasjon gjennom flere år fra Norconsult. – Avskrevet med et pennestrøk!

En automatbane går estetisk, stille, miljøvennlig og kollisjonsfritt over annen trafikk der arealer under kan nyttes til grøntanlegg, parkering eller annen positiv aktivitet.

Banen knyttes elegant under tak på Lysaker til overgang for syd og nordgående trafikanter.

Banen kan forlenges til Oslo uten vesentlig å ekspropriere arealer. Forbinde Skøyen, Colorline, Aker brygge, Danskefergene og Operaen om politikerne vil.

Forslag om at kommunen må overta Fornebubanen sammen med næringslivet må tas seriøst og positivt. Telenor og Norske Skog er lokomotiver sammen med andre aktører som kan realisere banen. Fornebu Monorail AS stiller seg til disposisjon.

Gunnar Eigil Støltun Adm.dir Ketil Nissen Lie Styreleder

Til debattsiden i Aftenposten

De tror de er " The Untouchables"

Vi er vitner til tragisk maktarroganse av dimensjoner. Vi vet de er en resurssterk gruppe med islett av madonnanykker som tviholder på rettigheter som kanskje var riktige i gamle dager, men ikke i dagens verden. Jeg snakker om noen av våre flygere og deres lederes uttaleser å dømme, -flygerne i SAS

Når de anklager sin arbeidsgiver å bedrive en splitt og hersk politikk, må man se på de bakenforliggende realiteter. Et flyselskaps overordentlige mål er hele tiden å søke å finne veier for en videre drift som gir sine ansatte en rimelig sikkerhet- det gjelder å være levedyktig. Tiden med store omstillinger er inne, privileger for enkelte må vike for fellesskapet. De søker ikke løsninger på "fandenskap". Med løgn under pretex " Fit for Flight" sprer flygere mismot , frustrasjon og enorme kostnader på den øvrige befolkning. De sier bare vi får det som vi vil blir vi friske.

La oss se på myten Flygere. Som Bjørn Kjos sa det på TV. Flygere er en resurssterk gruppe det lønner seg å holde seg inne med. Ungdommen etter krigen så på flygere med respekt og beundring. De kom hjem som helter. Sakte kom man i gang med ruteflygning. Flygerne hadde arbeidsbyrder det ikke var mange forunt å klare. Ruteflygning i lave høyder krevde sin mann. De fikk status og privilegier som høy lønn, fritidsordninger som var dem vel forunt. De var stolte over sitt yrke. Senere kom trykkkabin og nye typer ga mulighet til å fly over været. Med autopilot ble jobben lettere. I dag, med flyginger i 30 til 40000 fot, med radar til å omgå farlig vær og sofistikerte autopiloter som automatisk kan ta deg ned og autolande, har den " gamle flyger" blitt omprogrammert til en dataoperatør. Flygingens aura som supermennesker er forsvunnet, men ikke mye av privilegiene. I mangel av farlige situasjoner trenes nå med rette nødprosedyrer i simulatorer under sikre forhold.

Det er en maktkamp og flyforeningsledere burde ha som mål å få sine medlemmer ned på bakken, istedenfor å hause opp situasjonen som vi daglig er vitne til på TV og i media

Vi tilpasser oss en ny verden, den stolthet det var å være ansatt i SAS og Braathens gjenspeilte seg i ethvert ansikt. Man forsøker å gjenskape dette med omorganisasjon og sammenslåinger eller fradelinger som er en dyd av nødvendighet og som vil kreve et positivt samarbeid fra alle. Noen klarer det. Det er klart arbeidsplasser går tapt i en omstillingsfase der oppgaven er å redde så mange som mulig. Inngåtte avtaler må kunne sees på pånytt. Den dag en konkurs er en realitet er plassen allerede tapt.

Ville det ikke være et tankekors at tillit fra publikum gjorde den situasjon fjern. Så leit det er så er glorian rundt flyging passè, det er kun et yrke på linje med mange andre utsatte yrker i samfunnet som ikke på langt nær har slike privilegier. Flygere gå tilbake til jobben deres, ønsker dere en annen form for flyging kan dere melde dere inn i en flyklubb og praktisere hobbyen der.

En 74 åring , fremdeles med flysertifikat

 

På et tidlig stadium ble Fornebu Monorail etablert, vi så på situasjonen Fornebu Lysaker og den uheldige opphopning som kunne bli på overgangen fra Lysaker til Oslo. Muligheten for enkel videreføring på eksisterende traseer til Skøyen var iøynefallende. Vi tok oss den frihet å tenke oss i fremtiden forbindelse helt til operaen. Ideskisse lå der til fri avbenyttelse for våre politikere. Det gir helt andre perspektiver enn en bybane på bakken

 

 

 

Når får vi Banesår

.

Det er fredag ettermiddag og en representant fra Trafikkøkonomisk institutt uttaler seg med stor bravur over den håpløse automatbanen på Fornebu i radioen.

Løsningen er buss. Det er mye rimeligere.

Er dette et bestillingsverk fra lobbyvirksomheten og den unyanserte hetsen som blir sterkere dag for dag i forkant av en avstemning i Fylkestinget?

Potensielle leverandører av en automatbane tør ikke gi sitt besyv i frykt for ikke å være annet enn profittjagere. Kunnskap teller ikke.

Grensen er nådd. Igjennom 7 år har utredninger falt ned på automatbane. Asplan har sist fått i oppdrag å vurdere trikk og buss. Jeg har latt meg fortelle at utredningens kvalitative innhold ikke er mye å skryte av.

Har vi ikke gjennom årtier slitt med transportøkonomiske konsekvenser påført brukerene for en fortettet E-18?

Håpløsheten illustreres best når man anbefaler buss som skal gå mellom 80 til 100 ganger i timen. Hva skjer  en vinterdag med fullstendig kollaps. Privatbiler kommer i en gedigen trafikk kork på E-18. Den som tjener mest på dette er bussselskapene.  Bestillingsverk? Så snakkes det om at folk vil ta privatbil inn til Oslo istedenfor bane og kort omstigning på Lysaker. Regningen går da til den menige mann som betaler hundrevis av kroner i tapt arbeidstid og samliv med familien.- Snakk om politisk visdom

Det fokuseres idag sterkt på forurensning. Skal vi bli pålagt å kjøpe kvoter? En stillestående E-18 er en gedigen inntektskilde i så måte.

Hva er mer elegant enn en automatbane som  går høyt over all annen trafikk. Ikke hindres av trafikkkork eller gatekryss som skaper  trafikkuhell. Den kommer inn til Lysaker i en overdekket stasjon og der man videre med få minutters intervaller tar banen inn til Oslo. Banen forurenser ikke.

Som en framtidsvisjon kan, om Oslo kommune ser det tjenelig (?)  automatbanen føres inn til Skøyen, derfa langs Frognerstranda , forbi Colorline som idag ikke har noe tilbud annet enn drosje, videre til Fjordbyen og Aker brygge. Kanskje under Rådhusplassen for så å komme opp i dagen og følge den gamle jernbanetraseen til Vippetangen der danskebåten får tilknyttning. Derfra til operaen og hovedbanestasjonen. Man ekspropierer ikke land. Områdene under er til disposisjon for andre aktiviteter. det kan være grøntanlegg eller parkering. En fabelaktig forbindelselinje og for Oslo en perle i globalt sammenheng.

Vi har sett slike løsninger tvinge seg fram i utlandet. De har løst et problem, elegant og fratidsrettet.

Jeg har tatt bladet fra munnen, jeg representerer en potensiell leverandør. Jeg er frustrert over en politisk tautrekning med hjelp av lobbyister for andre snevre løsninger. Jeg gremmes når man snakker om driftunderskudd da NSB går av med billettinntektene der banen blir tilgodesett med Kr.3,15 av en overgangsbillett på Kr 32.

Det er forstemmende å være deltager i et spill der forståsegpåere uttaler seg mot bedre vitende og villeder de de har blitt satt til å tjene. Det fortoner seg som  en virkelighetsfraskrivelse.

 

Gunnar Eigil Støltun Fornebubanen AS

Fornebu Monorail – Et tankekors med motsatt fortegn.

Med store overskrifter står det i noen aviser at samferdselsministeren er redd automatbane til Fornebu vil ende i fiasko og kritikerne får rett og kan senere si     "   Hva sa vi"

Akershus Fylkeskommune som har utredningsansvar har vist stor vilje, tålmodighet til samarbeid og strukturert analyse, og med seriøsitet, laget grundige utredninger.

Uten dyptgående innsikt eller kunnskap velger kritikerne dommedagsprofeti. Bare på flyplasser over hele verden frakter man i dag med førerløse automatbaner titallsmillioner mennesker

Hans Petter Lyshaug sabler ned med uetterrettelig kritikk automatbane. Han strør om seg med påstander som ikke kan dokumenteres og opererer med tall vi ikke kjenner igjen. Det er begredelig lesning og egnet til å gi publikum et skjevt bilde av virkeligheten.

 

Det bør heller ikke utlegges som om Akershus Fylkeskommune er full av uetterrettelige byråkrater som ikke er i stand til å bruke fornuft.

Med dagens enorme byfortettningsproblem og framkomstvanskeligheter fremtvinger nye løsninger seg. EPCOT senteret i Florida er et eklatant eksempel på hva som er mulig. Daglig frakter automatbanen hundre tusener av passasjerer - førerløst!

Vancouver utvider den suksessfulle automat bane de har og Moskva åpner en 7 kilometer automatbane ved årsskifte etter i 2 år å ha testet systemet i temperatursoner fra 30 graders kulde til 30 graders varme.

En del fakta taler for seg selv:

Automatbanen bygger på kjent teknologi

Automatbanen gir frihet for rushtrafikk. Den går elegant over.

Automatbanen gir miljøvennlig drift og forurenser ikke.

Automatbanen er stillegående og har lavt støynivå

Automatbanen kan gå på eksisterende traseer uten å rydde/ekspropriere nytt land

Automatbane som et elevert element muliggjør utnyttelse av land under, det være seg parkmessig behandling, parkering og lignende

Automatbanen kan elegant frakte deg rett inn i kjøpesentra, konsernbygg, og lignende med stor publikumstilstrømming

Automatbanen har en framtidsrettet design som styrker image til IT regionen og landet.

Automatbane er rimeligere enn andre transportformer og offentlig og privat finansiering borger for faste kostnadsrammer

Det er betimelig å tro kritikerne meler sin egen kake,. Det kunne like gjerne bli oss som sier "Hva sa vi" Vi er på god vei når vi sa for få år siden at med norsk politisk sendrektighet blir kanskje Fornebu lik all annen satsning som forsvinner i tåka, kaster blår i øynene til utbyggere som har valgt å tro på løfter og som kan ende i fadese.

Hvem husker ikke den famøse bro over E.18 til Fornebu som staten aldri bygget og som SAS tilslutt bygde.

LA STATEN GJØRE SOM TIDLIGERE LOVET, LA FYLKESKOMMUNEN FÅ LOV TIL Å GJØRE PREKVALIFISERINGSDOKUMENTENE FERDIG, SÅ FÅR VI SE. ELLERS DET KAN VÆRE NOEN SOM SITTER IGJEN MED SVARTEPER

Gunnar Eigil Støltun AD Fornebu Monorail

Automatbane Fornebu – Skøyen

Gjennom en rekke artikler, fra ulike hold, råder den oppfattning at en eventuell automatbane ikke kan føres lenger enn til Lysaker, med de begrensninger dette medfører. Jens Svenningsen i Asker og Bærum Budstikke formulerer det slik i et innspill 24 dm., " Automatbane til Fornebu vil, Slik det hittil er utredetav Norcnsult, medfører at reisende må bytte transportmiddel på Lysaker (Ingen kritikk til Svenningsen) Dette er direkte feil Det er helt kurant å videreføre automatbanen til SkøyenJa som i en visjon sågar langs Strandpromenaden til Rådhusplassen – eller til Sentralbanestasjonen og Operaen dersom det er ønskelig.

Dette vet utrederne. I Norconsults utredning av mars d.å. hevdes det følgende. " I denne utredning er det vurdert tre ulike alternativer for banebetjening av Fornebu: Bybane, lett automatbane og sporbuss" Når man da leser følgende i samme utredning: " En eventuell forlengelse av automatbane fra Lysaker til Skøyen er ikke vurdert i denne utredningen, og må i tilfelle utredes.

Jeg stiller Norconsult spørsmålet hvorfor de fremdeles unnlater å ta med denne viktige delen av prosjektet, som bidrar til at det ikke foreligger en uhildet og relevant sammenstilling mellom de aktuelle transportløsninger. Min påstand er at saken ville falle ut annerledes dersom dette forhold var belyst iI utredningen.

Det burde være til ros for Akershus Fylkeskommunes administrasjon at i deres innstilling til Fylkestinget skriver " Fylkesmannen anbefaler at det bygges en automatbane mellom Fornebu og Lysaker. Videre vil fylkesmannen anbefale at man utreder muligheten for å forlenge banen til Skøyenog at man sikrer seg at den valgte tekniske løsning muliggjør en slik forlengelse. Dette skyldes primært at automatbane kommer best ut trafikksikkerhets- og driftsmessig og kan innpasses på en god måte i en ny bygningsmasse på Fornebu."

Det er beklagelig at politiske motstandere slår om seg med sitater om at vi må høre på Eksperter for i neste øyeblikk å påstå man ingen erfaring har på dette felt. Når man nytter eksempler med Dockland i London som negative argument er det å slå under beltestedet da denne er en tung høyhastighet bane med høy befraktningskapasitet. Helt annerledes enn det vi snakker om. Dessuten har den vært i drift i 15 år og er i ferd med å utvides. Det burde både politikere og Eksperter vite. Noe de sannsynligvis også gjør. Så hva er det som ligger bak?

Det burde også være et tankekors at byer ute i Europa mer og mer ser på automatbane som det middel som uavhengig av annen trafikk løser et problem, elegant!

La oss stå på egne ben uavhengig av realismen der Oslo Sporveier må investere milliardbeløp for å oppruste eget nett for overhode kunne ta imot en bybane fra Fornebu.

Gunnar Eigil Støltun

Daglig leder

Fornebu Monorail as

 

Halvor Hegtun.

Viser til hyggelig samtale mandag vedr. automatbane på Fornebu. Som lovet og som du bad om sender jeg deg input slik at du kan få fram synspunkter som vil vise de positive sider i motsetning til en skjev framstilling fra de som er negative til en førerløs automatbane på Fornebu. Jeg sender deg også de framtidige muligheter som jeg laget i 2002 ved å gå helt til Oslo sentralbanestasjon.

I Aftenposten søndag 1. april omtales førerløs automatbane som tidenes skandale av såkalte eksperter. Vi trodde det var en aprilspøk.

I Aftenpostens leder 4. april omtales banen med at det er ingen skam å snu som nedfelt i fjellvettreglene. Jeg vil heller si det er en skam å snu – en stor skam.

Har ikke politikerne i nesten hver situasjon når det gjelder nasjonal transportplan forsinket og snudd en situasjon til alle tider. E-18 er et smertensbarn, en forurensningskilde av dimensjoner med Co2 utslipp og et klassisk eksempel på tafatthet, eller hva med Mosseveien – et eksempel til etterfølgelse? Nå lånes øre til såkalte eksperter som påstår at er mange av dem og som sprer skrekkhistorier og påstått katastrofe.

Gjennom 10 år har Norconsult blitt gitt i oppdrag å vurdere alternative løsninger –tog, trikk , buss og automatbane. Analysen falt ned på automatbane. En elegant, estetisk og framskrittsvennlig løsning. En forlengelse av banen fra Lysaker til Kolsåsbanen ble sett på. Framføring av trikk mellom Skøyen og Lysaker kunne kanskje gjennomføres når en ny E-18 var en realitet. Ekspropiasjon av land på sikt er både møysommelig, vanskelig og en dyr løsning.

Det er forståelig at ønske om direkte forbindelse til Oslo står sterkt, omstigning på Lysaker ser ut til å bli et vesentlig moment. Imidlertid er problemet gitt proporsjoner uten rimelighet. Banen er klarlagt å gå i tunnel inn til den nye Lysaker stasjon der man på den samme plattform med få minutters mellomrom med overgangsbillett kommer videre. Innendørs! I dag har vi for reisende overgangsbilletter mellom tog, T-bane, trikk og buss. Nå har "ekspertene" glemt det. De raser av å måtte bytte tog.

Politikerne fra perifere områder i Akershus har motsatt seg automatbane. Politikere i vårt nærmiljø har fremmet banen.

Asplan ble nylig gitt i oppdrag å vurdere trikk og buss. Så vidt jeg forstår anbefalte man buss i første omgang for siden å gå over til trikk. Skulle tro det var vanskelig å føre trikk gjennom Lysaker. De ble ikke gitt i oppdrag å vurdere andre løsninger.

Det ble fremmet forslag i Fylkeskommunen om å få uttalelser fra Oslo Kommune og Bærum. Noen politikere mente det ikke burde rettes forespørsel til Bærum fordi de var positive til banen!.

Noen politikere har gått imot banen og sakt at driftsomkostningene er et pengesluk. 40 millioner i underskudd i året! De underslår at totale driftomkostningene har vært beregnet til 45 millioner. Er det rart at underskuddet blir som det blir når en overgangsbillett koster 32 kroner og automatbanen bare får kr, 3,15 per billett. Noe bør ryddes opp i.

Noen "spesialister" frykter vi kan falle ned, andre sier den bare kjører i 15 km/t.

På Lysaker stasjon bygges endestasjon til Automatbanen. Det koster 100 mill for å stoppe arbeidet. Hele det konsern og forretningsmessige element på Fornebu forventer at banen bygges. De har blitt forespeilet dette ved å flytte dit til en fremskrittsvennlig verden. Områder har blitt av Oslo kommune solgt med en fortettningsgrad som tilsier bane. Kommer den ikke må det reguleres om, kanskje til milliardtap for Oslo kommune.

At dette har pågått så lenge er en skam.

Også jeg syntes at på sikt kunne banen fortsette til byen.. Det kunne være en drøm som mange byer kunne misunne Oslo. Jeg vedlegger dette som noen politikere i dag har sett som en framtid. Oslo har i sitt brev av 22.mars sterkt frarådet det. Begrunnelsen er gitt i at det ikke er midler til dette i Oslopakke 3. De er øyensynlig ikke fremmed for en slik tanke, men det økonomiske ligger ikke inne. Kanskje Storting fant det verd og inkorporere det i en nasjonal transportplan. Penger har vi i alle fall.

Mange nordmann har vært ute, sett og lært. Fremdeles er det mange her hjemme med nisselue. Mange politikere er ikke kjent for å være visjonære.

Når bilen gjorde sitt inntog ble det krevet at man måtte gå foran med bjelle for ikke å skremme hesten. Når flyet kom var det politikere som dømte det ut og ned. Det var og ble et leketøy til ingen praktisk nytte,sa de. Nå sies det at vi har tre transportmiddel- bil, tog og trikk, hva skal vi med et tredje. Det går elegant over annen trafikk, områder under kan nyttes til parkanlegg eller andre samfunnsnyttige elementer. Den forurenser ikke mens bussene må gå hvert 50 sekund fra Fornebu og forurense og hemme en allerede tettpakket E-18. Noe for Bellona å ta opp? Kanskje staten tjener store penger på miljøavgifter! En kostnad som betales av trafikantene på en fortettet E-18.

Det er vanskelig å forstå Aftenposten, det er en skam å snu –en stor skam. Det er like vanskelig å forstå " spesialister" og Akershus Fylkeskommunes politikere som har sitt nedslagsfelt i den perifere del av fylket og som vet bedre enn våre lokale representanter og velrenommerte og internasjonale utredere som Norconsult.Gunnar Eigil Støltun

 

Gråt mitt elskede land                    Gunnar Eigil Støltun  pensjonert Rådgivende ingeniør

 

Vi ble fortalt at med tillit og arbeid skal landet bygges - til det beste for oss alle

Deretter bygger vi opp våre reserver – dette for en regnfull dag.

Så forteller våre forvaltere – dette må vi avsette til den framtidige generasjon – vi er grådighetsgenerasjonen.

 

Også vi forstår mye av det som sies, men er det et helhetsbilde også med rettferd og balanse vi blir presentert for? eller er det en byråkratisk teknisk modell som ikke har elementer av det som rører seg i folket og som ofte har stått for fall, blitt forkastet og erstattet med nye teser?

Jeg er en velutdannet alminnelig mann, født under vanlige arbeiderkår, sett og lært ute i verden og som hjemme stolt har vært med på å forme vår framtid, men hva har vi fått frambrakt – det vi ser fortoner seg kalkulativt, kaldt og rått

 

Mye av det som politikere har sagt er riktig. Det om et nødvendig helhetsbilde og avstå fra tidligere feilgrep som inflasjon, arbeidsløshet og mye uhumskheter – vi må vise måtehold og ha stramme budsjetter.                Men, det er et stort men. Betrakter de det hele bilde? Er det ikke elementer som ikke tallfestes eller ikke tillegges vekt som også kan få uoversiktelige konsekvenser?

 

Jeg er ikke i tvil om at politikere generelt har et genuint ønske om å styre på best mulig måte, men heller ikke i tvil om hestehandel og særinteresser. Alt dette ligger nedfelt i vår natur. Jeg er heller ikke i tvil om en viss handlingslammelse av byråkratisk natur. TV serien ”Javel Hr. Minister”som Michael Hawthorne så flott portretterte om den manipulerende byråkrat har sikker sine avleggere også her hjemme

En politikers oppgave er å gjøre det beste for sine velgere. Har politikk blitt takktikeri så løfter og resultater spriker slik at vi får våre lemmer ut av ledd?

Når det gjelder energi er det politikere som forteller oss at pluss og minus utjevner hverandre. Det vi vinner på øket moms og El-avgift taper vi på andre felt. Sagt med andre ord: Vi skal gi dere smulene, men det er helt OK at vi tjener på menigmanns traume fordi inntjening skal være status quo. Andre sier at vi kun må gi de mest trengende hjelp, og det skal de få, hele 700 kroner. De rike har råd til økte priser. De rike er i fåtall, store befolkningsgrupper er i gråsonen. I valg og ellers i et demokratisk samfunn har over 50 % tilslutning retten, bare ikke når du sitter med makten. I dag vurderer de kynisk hva de tror som blir billigst. Vårens lønnsoppgjør og arbeidsløshet kommer på andre poster

De gamle tør ikke sette på strømmen. –Vi har råd til at de dør.

Generasjonen etter oss skor seg allerede på kraftbørsen

Ikke bygg gasskraftverk. At vi importerer forurenset kraft er ikke vårt problem, vi har bare gitt de mulighetene og dessuten blir det snar billig kraft og da lønner det seg ikke.           At det går an!

Vi har ikke råd til å måke veier og gater. Folk faller, de slår seg i hjel og skader når astronomiske tall, men budsjettet holdt

Halvferdige veier er forsinket av budsjetter og midtrabatter mangler for å få dødstallene ned. I andre land er dette en saga blott. Vi utreder mens trafikkantene dør. – Vi har råd til det

 

Alt dette og mer til har vi ikke råd til fordi det sies at vår rikdom skal komme den neste generasjon til gode og de skal få mulighet til å rette opp, med våre oppsparte midler våre feilgrep, og gjøre det vi skulle ha gjort for lengst. og som ville vært til glede for oss som har bidratt til ”velstanden” De sier de investerer i framtiden, men å unngå ulykker og gi befolkningen arbeidsmuligheter og infrastruktur er også å investere i fremtiden. Å allokere midler til forskning er bra som regjering skryter av, men vi må også avsette midler til å gi folk muligheter til å gå på jobben, ikke bare å foreslå fleksitid fordi alle veier er sprengt, eller at de bekymrer seg for sine familiers ve og vel. Det blir ikke inflasjon verken av snømåking, lavere strømregninger eller en del infrastruktur, men heller lavere arbeidsløshet. Derimot kan f.eks høyere kraftpris gi inflasjon ved et lønnsoppgjør.

 

For å rette opp skjevheter som kan og vil komme i intervaller, og for å kunne holde stabilitet, bør vi opprette et Departement for strakstiltaksom en buffer mot uforutsette situasjoner.

Avkastning av et oljefond kunne gi oss større verdier på den måten

Den politiske og byråkratiske fortellerevne har ikke har evnet å gi oss sikkerhet og ikke minst troen på at noen grep gir resultater.

Det er med sorg å måtte si ”Gråt mitt elskede land.

 

 

Til Aftenposten  Debattsiden

 

 

 

Kraftmarkedets utro tjenere                                                    G.E.Støltun     14-12-2002

 

 

Det er med rette stor uro blant den norske befolkning over varsler og utspill fra aktører innen kraftsektoren i den senere tid. Avisene snakker om strømpriser opp til 1,4 kroner kilowatt timen. samtidig som den kraftkrevende industri har subsidiert kraft til 10 til 15 øre timen

Det er klart at den kraftkrevende industri har behov for lave kraftpriser for å kunne konkurrere, men det er like klart at de som gir slike subsidier, Stortinget ved Statskraft, ikke kan vise uansvarlighet ved å la den vanlige familie ta belastningen og samtidig fortelle at dette er gjort for at du skal tvinges til å spare strøm – for enkelte under akseptabelt eksistensbehov.

Belastningen overføres også til annen privat industri og firmaer som ikke har slike gullkantede avtaler., og som for enkelte betyr forskjellen mellom nedtrapping eller konkurs. Arbeidsløshetstrygd er kostnad for samfunnet som bare er flyttet til en annen konto.

Enkelte kraftkrevende industrier som har subsidiert kraft signaliserer allerede permitteringer og nedbygging av aktivitet i et konkurranseutsatt felt og der kraftavtalene gir de mulighet til salg av forfordelt kraft til stor fortjeneste

Det er både usolidarisk og usmakelig at Stortinget ved Statskraft skyver seg under et avtaleverk som de mener de ikke kan endre, både for konkurranseforholdet til industrien og sin troverdighet. Like fullt skyver de belastningen over på den vanlige familie. For at de bestemmende myndigheter skulle være seg sitt ansvar bevisst for den industrien de beskytter skulle de importere denne kraft fra utlandet og levere den til avtalt pris og selv ta den meromkostning dette innebærer. Det ville frigjort kraften til den vanlige husstand. Da ville energiprisen se helt annerledes ut. Den som gir slike subsidier burde være ansvarlig for sine egne disposisjoner.

De kraftprodusenter som tapper sine magasiner og tjener på eksportmarkedet og samtidig hevder nødvendigheten av dette for å tillate en bedre fyllfaktor utover høsten utøver i beste fall dårlig skjønn og forretningsmoral.. Det er ikke etterpåklokskap å hevde dette.

Med all den uro på kraftmarkedet som gir så store konsekvenser for den alminnelige bruker må den ulykksalige debatt om gasskraftverk som resulterte i handlingslammelse ikke få fortsette. Forurensning opprettholdes på samme nivå ved bruk av annen brensel som ved og olje. men den gir iallfall kraft som vil gi rimelig sikkerhet for å kunne bo i et land som Norge for de mindre bemidlede.

 

 

Fra Rådgivende ingeniør ( pensjonert ) Gunnar Eigil Støltun                                    7 -4--99

 

 

 

 

HURUM  « Jeg har en drøm »

 

Det er langfredag, klokken slår snart tolv. Jeg sitter der hovedflyplassen på Hurum skulle ha ligget. 150 fot lavere ligger tåka. Himmelen er klar, den er blå og over meg tegnes sirkler av kondesstriper fra flyene som ørkesløst venter på at Gardermoen åpnes - der ligger tåka. Det er både med vemod og sorg jeg tenker på min artikkel i Aftenposten da slaget raste som verst, tittelen var : Hurum - en genistrek ! Det er en sjeldenhet at et land har mulighet til å komme direkte inn fra havet og sette seg på den første fastlandsterskelen midt i det tettest befolkede området uten å fly over tettbebyggelsen!

- Dette i tillegg i en slik høyde  at den ligger OVER tåka

- Dette i tillegg  til at bl.a drivstoff kunne pumpes direkte til tankanlegg fra skip.

- Dette i tillegg til at to landsdeler. Østfold og Vestfold ble forenet gjennom veiforbindelse

- Dette i tillegg  at hovedtrafikken fra syd ikke gikk gjennom Oslo.

 

Det ble avholdt konkurranse og vi vant den tekniske løsning med juryens bedømmelse over veldokumentert teknisk standard. Vi dokumenterte også Cat 111 , med full landing i null sikt som det i en årrekke var implementert på  bl.a  flyplassen i Zurich.

Politikernes ønske om sysselsetting nord for Oslo ble avgjørende  med unnskyldning om tåke. Det var iallfall IKKE tåke på Hurum , den ligger ca 100 - 150 fot under det nivået plassen lå på. Det er i beste fall skyer! På klare netter og vindstille har vi temperaturfall p.g.a. radiasjon som skaper tåke. Jeg tør påstå at hele det flygende personalet både i SAS og Braathens følte Hurum som den genistrek den var og gjerne over høyttalerne gjorde passasjerene oppmerksom på den perlen som lå under dem i solskinnet der de senere dukket ned i tåka  både på Gardermoen og Fornebu. De av oss som hadde vært stasjonert på Gardermoen visste hva man gikk til og advarte: I dag sier meteorologen at denne vinter har vært normaltilstand  på Gardermoen. Som alternativ kunne Gardermoen være gunstig. Hadde man den dårlige sikt man snakket om - altså skyer ,måtte det være vind som fraktet de. Man ikke har både tåke og vind - den ville blåse bort på Gardermoen, da hadde dette vært landingsalternativet - og omvendt.

Prisutkastet AIR ble valgt og vi ble overført til å stå for hovedplanen på Gardermoen. Flyplassen  arkitektonisk har høstet godord. Det er vemodig å lese min rapport der det sterkt anbefales å nytte full flush armaturer på grunn av brøytemateriellets beskaffenhet

 Gjenåpning av Fornebu er sikkert ikke gjennomførbart. General Aviation trafikken som var der har man ikke funnet akseptabel løsning på. Kunne man tenke seg en GA plass på det sted på Hurum vi tenkte en hovedflyplass og dersom man kom til den erkjennelse  at problemene på Gardermoen var av permanent  karakter, kunne den sakte ,men sikkert utvikles til et alternativ som byen har behov for. Tverrforbindelsen med tunnel ved Drøbak er allerede en realitet Det er nesten fristende å si som Marin Luther King : « jeg har en drøm »