Drøm og Realiser
Hjem > Nettsider > Betstemors bok

Bestemors bok

 

Dikt fra en svunnen tid   Dikt – tanker – og skillingsviser

Minneboken til bestemamma ble funnet på loftet og tatt godt vare på. Når vi leser i den blir man slått av de samme tanker, den samme kjærlighet og de samme drømmer som gjenspeilet menneskene gjennom hele dens eksistens.
 
Vi trodde at vi, dagens generasjon var unike, men akk hvor lenge var Adam i paradis.
 
Bestemors minnebok med hennes dikt og  skillingsviser tar oss inn i en verden slik de drømte om det der og da.
 
Et glimt fra 1890 årene.             Som de - så oss 

 

 

La oss først starte med hennes nedtegnede    Skilligsviser

Himmelsangen
 

Papa vi er så alene siden mama gikk til Gud,
 men hun kommer nok tilbake når jeg bringer henne bud
Jeg vil bede mama komme hjem til dig og mig
Hjelp meg op i telefonen, hør nå ringer jeg 

 

Frøken giv meg himlens nummer, har du meg forstaat?
Mama bor der oppe, sier du i et stjerneslott?
Tenk hvor glad hun bliver naar hun hører det er mig
Mama, -Vi er så alene papan min og jeg.

Damen paa sentralen lytter smilende til barnets bøn
Dessilinde imens en taare veder hennes kind i løn
Straks om litt vil jeg bringe mamas lille pike trøst
Og i telefonen klar og kjærlig røst

Her er mama du min egen kjære lille venn
Snart jeg vil til deg og papa komme hjem igjend

Mama,  kys din lille pike- hør jeg kysser deg,
vi vil bli saa glade, papan min og jeg  

 

Landet og byen

 

Jeg vil nå skrive nogle ord om hva jeg syntes om landet men det blir  også lidt om byen

 
Jeg hatt en tid på landet. En annan tid i stan
 Man øyensett kan trifvas, om bara man blir van.
 Sin trifnad landet eger og staden likaså
ock sina tråkigheter de havda båda två
 
På landet bor man billig
Fast ei så fint man bor
I staden finns  masse før øgonan -
Men der ær hyran stor
 
Man kjøpa  kan en stuga på nogon landlig plan
før vad  en våning kostar  i hyra her i stan
 
I staden har man spårvagn om det blir regn och smuts
I landet nyttes kjærran i fall vi vil ha skjuts
 
Så åker man i hølass. Då det er slåtterfest
Då sten på apostalla hæstar man færdas allra mest
 
 I staden røkar herrar sigarer hela duss – på landet
der går bonden och  tyggas på sin buss
 
I staden pimpar pojkar absindt på forsøk
på landet  drikker gubbar  sin hederliga ” gøk”
 
På landet man arbetar  hela långa  dag
 och sover hela natten uti et enda tag.
 

 Helt annarlunda er ordningen i stan
Der fâstar  man på kvelden  och sover halva dan
 
I staden tândas gassen der plass ljus skal ha
På landet lysar månen och det går ogsa bra
 
På landet ei vil klandre och intet heller stan
Man øveralt kan trivas blott man blir mer van
 

  

I Barndommens dage
 

I barndommens dage saa glade vi gaar
Med roser paa smilende kind

Da vi er Engle som skjarmerende staar
Og titter i hjertet ind.
 
Nu vide vi først vad det var engang
Nu vide vi først vad det var
Det var saa deilig båda aren de sang
Som aldrig faar vi høre mer
 
I barndommen var alt som et hav
av roser og glimrende guld
Da vidste vi ei at der fandtes en grav
et hjem iblandt stener og muld
 
Hvær sorg som vi havde var dræbende stor
Enskjønt den var lille mot dem
Som senere knuget os ned i mot hjord
Langt borte fra vort barndomshjem
 
I barndommens dage jeg ønsket så tit
O,gid jeg var voksen og stor
Gid skole og lekse al tvang var forbi
Og selv jeg  var far eller mor
 
Men naar jeg som voksen med sorgene
gaar, og ser saa bedrøvet derhen
Jeg ønsker mens taarer i øinene staar
O,gid jeg var barn igjen
  

 

I fengsel
 

 Til fengsel jeg vandrer så stille
Mine hender er bunden med jern

Mens taarer på kinderne triller,
Saa maa jeg forlate mitt hjem.
 
O, arme vad skal jeg vel gjøre
Ved siden av meg gaar en vakt
Som vil meg til fengselet bortføre,
Snart sidder jeg ene og forlatt.
 
Jeg sidder nu ensom i cellen
Jeg er ei som fuglen glad.
Jeg sukker fra morgen til kvelden
O, gid jeg i frihet var
 
O,arme vad skal jeg vel gjøre
Som sidder bak fengselets mure
Jeg kommer ei ut av døren
Jeg sidder som fuglen i bur.
 
Ude synger fuglene deilig
Jeg synes jeg hører deres sang
I mens jeg her i tankerne sidder
Og tiden falder saa lang
 
Alle saa har vi jo feilet
Men feilene er ikke lig
Det er saa lit for en yngling at falde
thi saa har det i verden gaat mig


 
Min far og min mor sider hjeme
De sorger og graader for mig
Jeg synes jeg hører deres stemme
At jeg vandrer paa en vildfaren vei
 
Min moder hun sukker og gråder
Hun har oppsendt saa mangen en bøn
Hun har faldet saa mang en taare
Som moder kan falde for sin søn
 
Enhver maa jo dette beklage
At fengselet skal bli mitt hjem
At jeg alt i ungdommens dage
I verden skal saa vandre frem