Drøm og Realiser
Hjem > Nettsider > Finlands Luftforsvar

Det Finske flyvåpen-verdens eldste–Nordens største-90 år

Finland er vårt naboland og vi liker vel å tenke at det er annerledes – ikke bare språket. Den finske sisu er vel kjent, mystikken og de tusen sjøers land, finnenes sagnomsuste forsvarsvilje under vinterkrigen 39-40 mot Russlands angrep går det gjetord om. Det befester inntrykket av et stolt og fedrelandskjært folk. La oss gå tilbake i historien et lite øyeblikk, det kan skape perspektiver.
Finland lå under Sverige fra elvehundretallet, en vasallstat. Svenskekongen Gustavs III krigseventyr var på hell og etter å ha tapt for Russland i krigen 1808 -1809 måtte han avstå Finland til Russerne. Finnene arbeidet urokkelig for å opprette en egen stat
Under oktoberrevolusjonen i Russland i 1916 så de mulighetene og i forhandlinger med bolsjevikene gikk Lenin inn for at Finland kunne bli en egen stat. Datoen ble 6.des. 1918

 Det var imidlertid grupperinger som var Russlandstilhengere og det brøt ut borgerkrig.  De Røde på den ene siden og de Hvite på den andre.
Mannerheim som hadde vært sjef for tsarens livgarde i St. Petersburg kom hjem og ledet de Hvite.  Legenden Mannerheim formet Finland som forsvarsmakt helt til 1945

Under borgerkrigen måtte de Hvite basere seg på fremmede flygere og fly. Sverige avslo å sende menn og materiell, men svenske borgere ville hjelpe de Hvite. Aftonbladet kjøpte en NAB Albatross ved hjelp av innsamlede midler fra ” Finlands Venner” Det kom via Haparanda 25. februar 1918 og ble fløyet av den svenske piloten John-Allan Hygerth som ble det finske luftforsvars første sjef  10 mars 1918.
 Svensken grev Eric von Rosen ga den finske Hvite regjeringen deres andre fly, Thulin Typ D.A  en Morane – Saulnier Parasol. Med løytnant Nils Kindberg og med von Rosen som passasjer  ble den fløyet til Vaasa 6 mars 1918. Dette ble betraktet som det første flyet til det nyetablerte Flygvapnet ettersom det ikke eksisterte under borgerkrigen der bare de røde fløy et fåtall fly ved hjelp av russerne. Von Rosens fly ble designert F-1.
 Som en kuriositet kan nevnes at den svenske regjeringen var imot transaksjonen og Kindberg ble ilagt en bot på kr.100 for å ha forlatt Sverige uten tillatelse Von Rosen malte sitt ” Good Luck Charm” det blå hakekorset med hvit bunn på vingen som ble Flyvåpenets svastika. Det ligner til forveksling det tyske hakekors som riktignok er vist i en annen vinkel.( kvart omdreining) På befaling fra Mannerheim 18 mars 1918 ble symbolet tatt i bruk.                                                                    
                                                                                                                                                       

Det finske hakekorsetFinsk hakekors 5.jpg             tyske hakekors.jpg        Det tyske hakekorset    

                    
 Det finske flyvåpen måtte med krav fra de allierte 6. desember 1944       ( Allied Control Commisions decree) fjerne hakekorsflagget i etter andre verdenskrig. Likevel på noen medaljer og regimentsflagg eksisterer det ennå.

Vinterkrigen 39-40

Vinterkrigen 1939-40 begynte 30 november 1939 da Russlands Flyvåpen bombet 21 finske byer og landsbyer. De hadde rundt 5000 fly og av disse ble 700 jagere og 800 medium bombefly brukt på den finske fronten. Finnene hadde 17 bombefly og 31 jagerfly. Det mest moderne var Bristol Blendheim og førstelinje jagere var Fokker D XXI et duktrukket fly med fast understell, men ganske manøvreringsdyktig. Finnene spredte flyene på mange plasser og bygde shelters for beskyttelse.
Det finske flyvåpen skjøt ned 218 fiendefly under vinterkrigen og tapte 47 egne. Dette må vel karakteriseres som en fabelaktig bragd.
Finnene forsøkte desperat å å finne fly som de kunne kjøpe. Denne policy resulterte i svære logistikkproblemer inntil flyparken mer ble standardisert. Flyvåpenet besto av fly fra Amerika, England, Tsjekkoslovakia, Holland, Frankrike, Tyskland, Italia, Sovjet og Sverige.  Fly ble innkjøpt få i antall og finnene har som tradisjon å produsere videre flyene på lisens på egne fabrikker.
Andre land som Syd Afrika og Danmark sendte fly som gaver. Mange kom ikke fram før krigen sluttet, men ble nyttet i hva som kaltes fortsettelseskrigen mot sovjet.

Fortsettelseskrigen 1941-44

Finnene var bedre forberedt, de hadde styrket seg og de hadde 550 fly, noen annen klasses og eksportønsket fra deres opprinnelsesland. Politikk hadde en avgjørende rolle. Hitler for eksempel ønsket ikke å provosere Russland ved å tillate eksport gjennom tyskkontrollerte områder. Nye flytyper var på plass når konflikten med Russland ble gjenopptatt i 1941, da med Tyskland som alliert. Der var noen få Hurricanes fra Storbritannia. Noen dusin Curtiss Hawk som tyskerne beslagla fra Frankrike og Norge når forholdet Finland-Tyskland ble varmere, men ikke mist et stort antall Brewster B239 Buffalo fra det nøytrale USA. Brewster_F2A-3_g16055.jpg
Brewster Boffallo

Finlands Flyvåpens oppgave under Fortsettelseskrigen var primært å opprettholde luftherredømme over landet og hindre Sovjets luftstyrke å forsterke sin frontlinje. Jagerskvadronene hadde stor suksess under Finlands offensiv i 1941 takket være Brewster  Buffalo som USA hadde solgt til Finland fordi det hadde vist seg ikke å være brukbare til sin rolle for US Navy.. Finlands førstelinjefly som Gloster Gladiator og Fokker DXXI ble erstattet av de nye fly.
 Brewster Buffalo var deres primærjager fram til 1943. De kunne skilte med 459 nedskutte mens de mistet bare 15. Dette ble et seiersforhold på hele 32 til 1.
 
Finske toppscorere  som  Ilmari Juutilainen hadde 94 nedskutte, 2 med Fokker D XXI, 34 med Brewster Buffalo og 58 med Bf 109. På annen plass fulgte Hans Wind med 75 seire og Eino  Luukkanen med 56. Det er hele 11 som hadde mer enn 30 nedskutte hver. Av flygeress med mer enn 5 nedskutte ble det hele 97. Til sammen skjøt de ned 1435,5. Ved krigens slutt hadde finnene 1621 nedskutte med egne tap på bare 210..

 

800px-Gloster_Gladiator%2C_J_8.jpg                800px-Hawk_75_No_82_side.jpg

Gloster Gladiator                                                                             Curtis Hawk 75      

Messerschmitt Bf 109 erstattet Buffalo som førstelinje fly fra 1943 selv om den opererte som annen linjes fly fram til krigsavslutningen. Andre flytyper som skadede russiske og Italienske Fiat  G 50 ble brukt med godt resultat med  innsats fra de veltrente finske piloter.

800px-Messerschmitt_Bf_109G-2.jpg    Messerschmitt Bf 109

Dornier 17 , gaven fra Hermann Gøring i 1942 og Junker 88 samt et antall fly som   tyskerne erobret fra Sovjet under Operation Barbarossa styrket Finlands bombeskvadroner..
 Bombeskvadronene fløy et antall tokter med varierende resultat. Mye tid ble brukt til trening inntil det ble tid til aksjon. Flying Regiment 4 var klar for sommer angrepene som Battle of Tali-Ihantala  i 1944. . Finland bombet aldri sivile mål. Overflygninger av byer og militærbaser var forbudt for ikke å provosere russerne og ikke skade de sivile. Det var de militære som skulle nedkjempes.
Som følge av fredsavtalen med Sovjet i midten av 1944 måtte Finland utvise eller internere de tyske styrker. Dette resulterte med at de siste slag var mot de tyske tilbaketrekningene.
Åke Aspholm, i dag en av de få,  forteller:

      Åke Aspholm.jpg              vasket 1.jpg

         Åke Aspholm                                                      Sprettlanding og vaskekandidat

Åke ble uteksaminert som jagerflyger som 19 åring i 44 og fløy på høsten Bristol Blendheims fram til årsskifte 44-45 uten å komme i aksjon

                                              nødlanding.jpg

Suksessful nødlanding

Flyskolen krevde mye av elevene. Ødela du et fly var det ut. Stort fokus ble lagt på at du ikke måtte hoppe ut ved motorstopp eller andre skader, så langt det lot seg gjøre skulle man søke å lande på de mange jorder i landet. Da kunne man hente og reparere det. Fly var en stor mangelvare de satte høyt, flygere hadde man god tilgang på.
Flygerutdannelsen tok ett år.  Først matte du gjennom hærens rekruttskole. Da du fikk vingen hadde du fått ca 160 timer. Gruppen ble dimmitert i påvente av krigsslutt.
 Etter krigen sluttet han seg til SAS og fløy alle typer der han gikk av som skipper med over 20 000 timer tusen timer bak spaken.

800px-1161123229_7ec8bee85c_o.jpg

                                                                                                                                              Boeing F-18
Flyvåpenet fra 1945 til i dag

Til tross for store tap under andre verdenskrig av menn, materiell og landområder fortsatte Finland å være ubeseiret. I henhold til fredstraktaten i Paris ble luftvåpenet redusert, Flight Regiments  forlatt og erstattet med Air Wings. Boeing F-18 Hornet erstattet MIG-21  og Saab 35 Draken i 90 årene.
I 1992 ble det besluttet å gå til innkjøp av 7 toseter (F-18D) og 57 enseter ( F-18 C ) etter sovjetunionens fall i 1991.
Den nye tid for moderne jageroperasjoner startet med Hornet F-18 landet kl. 1510  7 november 1995 i Finland.  Det var et kvantesprang for Flyvåpenet. Den omgikk en hel generasjon av jagerfly og endte opp med et fly med ekstremt høy performanse og med moderne teknologi. Overgangen har gått knirkefritt, effektivt og det er et pilotvennlig fly.

 Kvalitet i alle ledd ble implementert som igjen gjorde det mulig å øke forsvarskapasiteten særlig høyt. Målsettingen for luftvåpenet var å sikre et uavhengig og troverdig luftforsvar, hindre fremmede makter å trenge inn på finske områder med kost effektiv bruk av tilgjengelige midler.
Med den profesjonalitet som har sin rot fra krigsårene og som er anerkjent utover landegrensene samt kunnskapene i dagens high tech generasjon ble løsninger i enhver ny teknologi uproblematisk. Det viktigste målet for Finnlands utviklingsprogram er å øke Hornets jagerfly forsvars- potensial med air to ground kapasitet og introdusere Joint Helmet Mounted Cueing System og sikre nye air to air missiles. Utvikling av command og kontroll-systems implementeres. Hornets nærkamp oppgaver og også range vil økt til et betydelig nivå implementeres.
 Finnlands luftforsvars målsetting er å øke transport kapasiteten for forsvarsmakten som også forbedrer muligheten til å delta i internasjonale operasjoner. Nåværende transportfly vill bli erstattet av 8-10 liason og 2 lette transportfly innen 2010. I mars 2008 ble det besluttet å kjøpe felles med de nye Natolandene og Sverige 2 C-17 tunge transportfly.

Helikoptre
Det finske luftforsvar opererte helikoptre til enden av 1990 da alle ble overført til Army Wing. Helikoptrene er av Huges 500 serie og MIL Mi-8 serie.
Tyve nye NHI NH90 er bestilt og skal bygges i Finland. Norge i bestilling får også levert disse til sitt luftforsvar.
Flyvåpenet er organisert under Air Commands

Headquarters    Air Support Squadron
Lappland    Fighter Squadron 11
Satakunta  Air Command Fighter Squadron 21
Karelian Air Command Fighter Squadron 31
Training Air Wing  Fighter Sqadron 41    og Training Squadron
Air Force Academy  Supporting Air Operation Squadron
Air Force Air Material Command    
Flight Test Center  Aircraft and Weapon System School

Flyvåpenet består av mobiliserings personell på 38 000
Til sammenligning har Luftforsvaret i Norge i fredstid ca 2100 og ved mobilisering 5518

I motsetning til mange andre land der forsvaret har mistet sin styrke og troverdighet har det finske forsvar bevart sin operative styrke slik at skulle en krise oppstå er de vel rustet til et forsvar som kan gjøre fienden motvillig til å kreve territoriale konsesjoner eller å foreta begrensede angrep.
Vår seneste generasjon har ikke opplevd krig i landet.. Man anser det som lite sannsynlig. Historien har dog en tendens til å gjenta seg.
 Selv om vi har kommet langt i mellomfolkelig forståelse, ser vi daglig at det å blotte flanken sin kan få uoverstigelige følger.
Finland  kan være et eksempel til etterfølgelse. Med sin lange grense mot øst og i nord nær mot Barentshavet er de vel forberedt. Norges lange kyst og grensen i øst ved Barentshavet er også områder der konflikter kan oppstå og forsvares. Har vårt forsvar mistet mye av sin styrke?
 Er det en begynnende politisk erkjennelse på at man har strukket strikken for langt vi ser konturene av. En ny doktrine er i ferd med å bli en realitet.
 I motsetning til tidligere er tidsintervallet mellom å true og gå til angrep svært kort, samt at kraftige angrep settes inn umiddelbart.  Reaksjonstiden for forsvareren blir svært kort. Russlands voldsomme aggresjon i Georgia syntes å være et element å regne med i forhold til deres plass i det internasjonale samfunn.
Georgia, der Russlands løfter om snarlig tilbaketrekning bare var ord, er  et eklatant eksempel  på maktmisbruk, og var en vekker for våre politikere.
 Det er ikke gitt å stole blindt på et land som i nesten et århundre har vært en politistat. Å oppfostre innbyggere til demokrati og likeverd krever en langsiktig strategi som kan være vanskelig for ledere med stort masktappara bak seg. Makt kan lett korrumperes.
Det å vise fasthet er ingen provokasjon. Kanskje, ikke minst derfor, vi burde låne øye og øre til Finland

Gunnar Eigil Støltun

Bakgrunnstoff: Åke Aspholm og Wikipedia Encyclopedia