Drøm og Realiser
Hjem > Nettsider > profiler i Norsk Flygning > Dynastiet Sem Jacobsen

“Dynastiet Sem-Jacobsen”

Et intermezzo i Norsk Flygings historie

Det var engang en fabel, den ble lest av Hegtun på nrk radio.Det var om Edmund Bakken som skulle fly til de Andalusiske stepper med Tiger Moth, da sju. Han kom ikke lenger enn til Drøbak.

Det startet som regel noe slik. “Jeg møtte Edmund Bakken , innehaver av Holmenkollskien og en hedersmann på Eidsvolls Plass.Han sier han skal med sitt flygeapparat dra til de sagnomsuste Andalusiske stepper, da sju.”

Vi som var “ hekta på flyging” satt med stive ører og blanke øyne og fulgte med på hans eskapader.

Nå forholder det seg slik at jeg møtte vår tidligere gode nabo, Einar Sem -Jacobsen d.y. Ikke på Eidsvolls plass, men på noe mer jordnært, Maxbo på Holmen.Uten sammenligning for øvrig. Gjensynet var hjertelig og det var så mange historier å rippe opp i.


sj1.jpg
“The Daredevils”- på pidestal
Hekta på flyging
Overlates til fantasien

Gamle flyhistorier dukker opp og jeg spør om han har levert den gamle trepropellen , et klenodium fra flyvingens spede barndom han hadde hengende ute ved grillstedet sitt til Flyhistorisk museum ennå. Einar d.y.smiler og sier han har tre stykker.

Han tar med en halv flott trepropell hjem til meg en kveld der det på en inngravert sølvplate står at det er en gave til hans bestefar Einar Sem -Jacobsen fra den svenske Gøthe von Porat som minne fra flykonkurransen i Norge i 1922.

Her er en annen liten godbit.

Som sjef for Kjeller flyfabrikk var Einar imponert over måten svenskene limte sine propellere. Han bad derfor en flygerevenn fra Sverige å skaffe seg en slik limtre prop. Vedkommende var en korrekt person og bad derfor det svenske forsvarsdept om tillatelse, men fikk avslag da proppen ble regnet som en svensk forsvarshemmelighet.


Det hadde seg imidlertid på den tiden en skikk å overlevere saker og ting ved større tilsteldninger. Som takk for et foredrag på et seminar får han to halve propeller.Det var propellen fra Sverige, riktignok to halve, ubeskåret og i full størrelse

Hærens flyvevesen vurderte omkring 1920 det engelske flyet Armstrong Withworth Fk8 Big Ack og fikk sendt en sådan over til Norge.Sammen med flyet kom det en del “ spares”, blandt annet en eller flere tre propellere. Flyet ble levert tilbake da det ikke ble noe handel. Farfar beholdt en prop som Einar d.y. senere fant i sommerhuset til farmor. Dette var propellen Einar d.y. hadde hengende over grillstedet sitt.

Så mye for historien om de tre propellene.

Einar d.y.forteller om andre ukjente underfundigheter, For eksempel den gang han i 1912 fløy Gange Rolv med grev Wedel Jarlsberg og landet på Skaugum.

Med så mye flyhistorie er det betimelig med et tilbakeblikk.

Sem -Jacobsen familien er viden kjent. Han var født i Kristania 2 august 1878 Han var sønn av oberstløytnant og krigskommisær Helge Sem Jacobsen og Jensine Condonelle Fadum. Han ble offiser i 1899 bare 21 år gammel. Framtiden lå foran ham.

I 1904, året etter brødrene Wright historiske flukt holdt han sitt første foredrag om flyging i Polyteknisk forening i Oslo Han tok ballongfører sertifkat . 1. sept 1908 holdt det på å gå galt. Det var sterk vind. På et ballongfører kursus på Oscarsborg blei ballongen i et “eneste støt” kastet i bakken fra 80 meters høyde med Einar i gondolen. “Jeg fikk dog ingen støt”sier han

Det var god kontakt med Roald Amundsen. I 1909 prøvde Sem -Jacobsen ut “mannløftene Drager” ved Marinens Hovedverft på Horten. Det var Roald Amundsen som ga ham i oppdrag å bygge og prøve ut en slik drage som han kunne bruke som utkikkspost over det store og ukjente ishavet i Arktis. Til å begynne med gikk ikke alt på skinner. Dragen slet seg med wire og 3-400 kilo ballast til sjøs mens 6 mann forsøkte å holde igjen alt de kunne .

Amundsen kom aldri til å bruke mannløftene drager som sies at de kunne løfte en mann opp 3-400 meter til værs. Grunnen var jo at Amundsen istedenfor å å nå nordpolen med “Fram” ved å la seg fryse inn i isen fra Beringstredet forandret planene og valgte å seile til Antaktis for å prøve å bli førstemann til sydpolen. Foreløpeig var ikke lufta hans element.

I 1909 sto Sem -Jacobsen som en av initiatitakerne til Norsk Luftseilasforening, det senere Norsk Aero Klubb og nåværende Norges Luftsportsforening. Han dro ut i Europa dels med offendtlige midler og dels for egne for å lære mer om flyging som han kunne omsette hjemme.

sj2.jpg
Maurice Farman Longhorn flyet Gange Rolv i flukt

Fra 1907 og utover var Frankrike det anerkjente sentrum for verdens luftfart. Dette gikk ikke Einar forbi og Frankrike ble nesten som et hjemland for hamHer kunne han ta del i alt det nye innen den tids flyging. Det ble innvilget ett års permisjon fra sin militære stilling og han studerte seg til diplomingeniør i Paris.Høsten 1909 fløy han med Orville Wright i den første flyuke i Berlin.

25 mars 1912 holdt han et foredrag i Kristiania Militære Samfund gjengitt som ett særtrykk i Norsk militært Tidsskrift med tittel:

“Flyvemaskinernes betydning for vort forsvar”
Av Einar Sem -Jacobsen
Ingeniørkaptein

Her viser han til forskjellen av kaptivballonger og drager som alle er stasjonære og til flygemaskiner med aksjonradius på 300 km uten mellomlanding. Dette på bare 3-4 år der de i 1908-9 anså som en prestasjon å fly 5-10 minutter over en distanse på 10 til 20 km. Han forteller videre at det franske luftforsvar har vinteren 1912 kjøpt 50 flygemaskiner.!

Han sier de nåværende flyvemaskiner er rasjonelle konstruksjoner og at man med stor sikkerhet kan fastlå hastighet og bæreevne for den flyvemaskin man vil bygge. Man skulle tro dette var starten på Marinens flyfabrikk på Horten og på høsten 12 ble Hærens flyvesens første flyplass laget på noen små jorder på Kjeller der han i 1913 ble sjef for teknisk avdeling og i 1916 direktør for Hærens flyvesen..Sem -Jacobsen var fast bestemt på innkjøp av fly fra Frankrike.

Det ble igangsatt en innsamling blant nordmenn i Frankruke i regi av minister Wedell Jarsberg som resulterte i 100 000 kr. I Norge ble det samtidig skaffet tilveie et tilsvarende beløp fra offendtlig så vel som private aktører. Nok til to fly.

sj3.jpg
Aftenpostens tegner foreviger Sem Jacobsens landing med Gange Rolv på Skaugum

Sommeren 1912 dro han til Frankrike for å kjøpe inn to fly, de ble gitt navnene Njaal og Gange Rolv. 1 juli tok han som første norske offiser internasjonalt flysertifikat ved flyskolen Buc utenfor Paris.

Dons var den første nordmanntil å fly i Norge med sin ferd fra Horten til Moss. Dette skjedde tre uker før farfar Einar fikk sitt sertifikat.Dons hadde hasig blitt sendt fra besetningen på undevannsbåten Kobben til Tyskland for å ta flysertifikat. Dons avla ikke serifikatprøve i Tyskland før han hasig dro hjem for å fly Start.

Bestfar Einar var visjonær og litt til, sier Einar d.y.Han ville fly Gange Rolv hjem og sette rekorder fra Frankrike selv. Dette ble frarådet eller avslått og flyene ble sendt hjem på båt.

Einar d.y.forteller om en morsom historie. Sem -Jacobsen ville takke grev Wedel Jarlsberg for pengegaven til innkjøpet. På tur nr 35 tar han 25 sept 1912 av fra Bygdøy Kongsgaard og flyr til Skaugum . På tur nr 36 tar han Wedels chauffør opp først, antagelig for minister Wedel kanskje ikke var helt komfortabel med å fly. Imidlertid tar han på neste tur ministeren, iført smoking, opp.

Einar d.y.sier han var uvillig til å gå ut etter turen da det sto mange mennesker å bivånet det spektakulære. Han hadde ikke kastet opp, men gjort noe adskillig lengre nede.

Budstikka var tilstede, det samme var tegneren fra Aftenposten som foreviger Skaugumbesøket. En ellers lite kjent episode i Sem -Jacobsens flykarriere.

Vi ser at neste tur nr 38 tar han frøken Hoppe opp. For deretter å sette kursen til Lillestrøm der han på veien passerte ( uleselig) i 1000 meters høyde over havet!

Gange Rolv deltok i hærens høstmanøver dette året. Svært vellykket.

Som en liten digresjon deltok fly gruppen HV-024 med klubbfly i hærens store vårmanøver på Trandum 60 år senere til like stor suksess.


sj4.jpg
Gange Rolvs reisedagbok fra 26 til 30 sept. 1912

Roald Amundsen ble mer flyinteressert og mente det hadde store fordeler i å oppdage nytt land og til støtte i hans ekspedisjoner til arktis. Han tok flysertifikat under Sem -Jacobsens ledelse.

Tiden gikk , Sem -Jacobsen var instrumental som organisator, flykostruktør ( Kaie) og byggeleder. Noe stivsinnet når han var sikker i sin sak.

Slik aktivitet kunne skape konflikter. Etter langvarige og bitre konflikter med sine overordnede om hvordan flyvervesenet skulle drives og utvikles, ble Sem -Jacobsen avskjediget fra sin stilling ved kongelig resulosjon 22 des.1922.

( Intet nytt under solen. Det kan være noen av hver i NAK som kjenner seg igjen i et slikt senario)

I 1926 fikk Sem -Jacobsen oppreisning og økonomiske kompensasjon på Kr 25 000 fra Stortinget for økonomisk tap ved frabeordningsom direktør for Statens flyfabrikk.


Sem -Jacobsen, som en samfunnsoppdragene kjempe ble deretter bilsakkyndig i Romerike og senere leder av Statens Bilsakkyndige i Aker og Follo og fra 1929 fly-konsulent i Det Norske Veritas og formann i Aircraft International Registry fra 1922 til 36


Einar Sem -Jacobsen ble kåret til Ridder av den franske æreslegionen.

Einar og Jensines sønn Carl-Wilhelm ble født 7 desember 1912. Han ble et kjent og kjært innslag i norsk flyging. Hvem av de noe eldre NAK medlemmer og flygerer kjenner ikke “ Semmern” i legenemda for flygere eller som lege i NASA for astronauter.Når vi skulle ha vårt legesertifikat, enten det var norsk eller amerikansk var det å gå til ham.( spesielt hvis man var sent ute!)

Som det framgår utdannet han seg til lege og forsker der han var spesielt interessert i flymedisin og hvordan hjernen virket i store høyder og under g-påvirkning.

Sem-Jacobsens innsats fordelte seg på tre hovedområder: klinisk nevrofysiologi, flymedisin og dykkermedisin. Som klinisk nevrofysiolog var han engasjert i å finne nervøse mekanismer bak psykoser og epilepsi og å utvikle metoder for ny terapi for slike pasienter og for parkinsonisme. I flymedisinen var hovedoppgaven å utvikle sensitive og raske metoder for å oppdage truende bevissthetstap hos piloter på grunn av lav oksygentilførsel, mens hans innsats i dykkermedisin var særlig rettet mot forebyggende prosedyrer.

Einar d.y forteller far var en habil flyger. Han tok sertifikatet i 60 årene og hadde sitt eget fly LN-PAU på flottører og på ski om vinteren. Et kjært tilholdsted var sjøflyhavna i Kilen på Fornebu. Han opparbeidet seg 5-600 timer i loggboka. En gang han fløy tjeneste reise med T-33 fra Ørlandet til Sola mistet føreren bevissheten. Det var ingen respons. “Semmern” kalte opp Sola og informerte om situasjonen og to F-84 ble sendt opp for å escortere ham ned. Med hånden på stikka førte han flyet og landet det etter boka.

”Semmern” “ logget”mer enn 100 timer på jetjagere av forskjellige typer. Forsking førte til at han også fløy F-100 Super Sabre og hadde stor glede av manøvrere det selv.

Tredje generasjon Sem -Jacobsen førte familiens flyinteresse videre. Han tok sitt flysertifikat i sekstiårene hos fargerike Oddvar Korsvoll i Norrønafly. Fløy både på sjø og land.

Som så mange andre ble han sjekket ut på sjø av Gunnestad, en av de få norske flypionerer som bl.a.var postflyger i tyveårene mellom Oslo –Gjøteborg og Kjøbenhavn..

Det er morsomt å kunne vise til at da Alf Gunnestad fløy opp til sitt trafikk sertifikat var det med Einar Sem-Jacobsen som inspektør.

Einar d.y. startet sin karriere som befrakter i Braathen Safe, flymegler i Aircontact og i Busy Bee som salgssjf og senere direktør.

Etter Busy Bee perioden ble han konserndirektør hos Widerøe til han i 1998 startet sin egen konsulent virksomhet..

“ Dynastiet” Sem -Jacobsen har betydd mye for norsk flyging og de har vært instrumentale til å fremme det flyging i dag har blitt.

Gunnar Eigil Støltun Nesøya 20-10-1910